SENT

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich.

Zmiany w systemie SENT od 12 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r.* systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013**):

  • zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze SENT 000101

  • jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. – kod w rejestrze SENT 000102

  • mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze SENT 000103

  • produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze SENT 000104

Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,

  • przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

 

WAŻNE !

Z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT zwolnione są przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT)***, tzn. rozpoczynające się na terytorium Polski.

Kontakt:

Zakład Wylęgu Drobiu
Tomasz i Agnieszka Sztuder s.c.

ul. Parkowa 4a, Pław 66-615 Dąbie

NIP: 9261083917
REGON: 970516008 
nr producenta: 073167216

Konta bankowe:

PKO BP SA
I Oddział w Poznaniu
Pl. Wolności 3, 60-914 Poznań

PLN – PL36 1020 4027 0000 1302 1665 9870
EUR – PL03 1020 4027 0000 1502 1665 9881
SWIFT – BPKOPLPW

Przewiń do góry