ARiMR

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w całości zastępuje ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR, zawierający informacje dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych, która zostanie poszerzona o informacje dotyczące nowych gatunków zwierząt: koniowatych, wielbłądowatych, jeleniowatych oraz zakładów drobiu.

 

Według nowych przepisów „zakład drobiu” to miejsca, gdzie są otrzymywane w niewoli kury, kaczki, kaczki piżmowe, gęsi, gęsi garbonose, indyki, przepiórki japońskie, perlice i strusie. Według obowiązującej ustawy na rolników nałożony jest obowiązek zgłaszania utrzymywania drobiu, niezależnie od ilości ptactwa, a więc nawet od jednej sztuki.

Obecne przepisy mówią o nieprzekraczalnym terminie rejestracji drobiu do 6 kwietnia 2023 roku, czyli 3 miesiące od dnia 9 stycznia 2023 r.

 

Kontakt:

Zakład Wylęgu Drobiu
Tomasz i Agnieszka Sztuder s.c.

ul. Parkowa 4a, Pław 66-615 Dąbie

NIP: 9261083917
REGON: 970516008 
nr producenta: 073167216

Konta bankowe:

PKO BP SA
I Oddział w Poznaniu
Pl. Wolności 3, 60-914 Poznań

PLN – PL36 1020 4027 0000 1302 1665 9870
EUR – PL03 1020 4027 0000 1502 1665 9881
SWIFT – BPKOPLPW

Przewiń do góry