ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU - T.A. Sztuder s.c.
ul. Parkowa 4A, Pław, 66-615 DĄBIE
tel. (068) 383 25 14, fax. (068) 383 99 50
www.modernhatch.eu
DOSTAWCY
Jaja wylęgowe pochodzą z  najlepszych ferm reprodukcyjnych. 
Dzięki wieloletniej współpracy dostarczane surowce są wysokiej
jakości.


TRANSPORT JAJ
Surowce przewożone są specjalistycznymi środkami
przeznaczonymi do transportu jaj i piskląt. Pojazdy są własnością
ZWD.MAGAZYNOWANIE
Jaja wylęgowe magazynowane są w odpowiednio przygotowanych
do tego celu pomieszczeniach, a następnie poddane zostają
procesowi dezynfekcji (poprzez gazowanie).


INKUBACJA
Nałożone jaja wylęgowe trafiają do aparatów lęgowych
(inkubatorów). Czas trwania procesu inkubacji wynosi 18 dni.
Procesowi temu towarzyszą takie czynności jak: obracanie jaj,
świetlenie itp.

PRZEKŁAD JAJ
W 18 dniu jaja przekładane są z aparatów lęgowych do aparatów
klujnikowych. W procesie tym jaja układane są na boku, co
pozwala pisklętom na swobodne ruchy podczas wykluwania się.


WYJMOWANIE PISKLĄT
21-go dnia pisklęta są wyjmowane z aparatów klujnikowych
(następuje ich selekcja). Następnie zdrowe pisklęta na życzenie
naszych odbiorców zostają zaszczepione i przygotowane do
transportu.

TRANSPORT PISKLĄT
Pisklęta przewożone są do odbiorców ZWD za pomocą specjalnie
przygotowanych do tego celu środków transportu. Przejazd
odbywa się w odpowiednich warunkach (właściwa temperatura
oraz wilgotność).
Projekt i wykonanie
k.j.kuczynski@gmail.com