> Kilka słów o nas... > W-ce Mistrz Kraju Agroliga 2009 > Lubuski Lider Businessu 2010 > ZWD SZTUDER SPONSOREM
        W ZWD Drezdenko sezonowo lężone są wyłącznie pisklęta gęsie, głównie na rynek gorzowski, gdzie ich hodowla cieszy
się od bardzo wielu lat ugruntowaną tradycją.
          Nowoczesna produkcja piskląt brojlerowskich wymaga doskonale wyposażonych zakładów wylęgowych. Firma w swoich
zakładach posiada najnowsze aparaty lęgowe produkcji czołowych firm światowych (Pas Reform, Petersime i Jamesway).
Pozwalają one prowadzić lęgi przede wszystkim w systemie jednonakładowym. Ale by móc nakładać kilka razy w tygodniu
jednorodne partie jaj wylęgowych w ilościach 115 tysięcy, a każdy nakład pochodził od kur w tym samym wieku, firma musi
współpracować z odpowiednio dużymi fermami reprodukcyjnymi. W tej chwili zaplecze reprodukcyjne ZWD Sztuder stanowią
fermy rodzicielskie obsadzone stadami Ross, Cobb i Hubbard Flex. Co tydzień dostarczają one ponad 1,3 mln jaj wylęgowych.
Jaja zwożone są do wylęgarni specjalistycznymi samochodami, zapewniającymi bezpieczny transport jaj w odpowiednich
warunkach. Specjalistyczne samochody są w pełni klimatyzowane i pozwalają przewozić co tydzień setki tysięcy jaj, jak i wywozić
tysiące piskląt na fermy. Nie każda ferma reprodukcyjna jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym w firmie
Sztuder. A wymagania wynikają z Certyfi katów jakości piskląt, przyznanych firmie ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder s.c. na
podstawie regularnie przeprowadzanych audytów kontrolnych przez wyspecjalizowane Komisje z Wielkiej Brytanii (Certyfi kat
ACP) i Holandii (Certyfi kat IKB). Dzięki wysokiej jakości ZWD Sztuder z powodzeniem sprzedaje produkowane u siebie pisklęta
brojlerowskie nie tylko w Polsce, ale także eksportuje na wymagające rynkiz agraniczne, gdzie panuje bezwzględna konkurencja.
Jako jedyny zakład w Polsce dostarczają pisklęta do kontrahentów w Niemczech.O sile firmy ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder
decydują m. in. zatrudnieni w niej wysokiej klasy specjaliści. Ich codzienny i bezpośredni kontakt z fermami reprodukcyjnymi
pozwala na utrzymanie stale wysokiej jakości i zdrowotności lężonych piskląt. Wyspecjalizowana kadra wraz z pracownikami
produkcji gwarantuje prawidłowy proces wylęgu, a serwis zootechniczny zapewnia hodowcą pomoc podczas tuczu brojlera. Z
pewnością firma pozwala Tomaszowi i Andrzejowi Sztuder realizować ich marzenia, przekształcać wizję nowoczesnej produkcji
piskląt o najwyższej jakości w realną rzeczywistość. Zdolności managerskie i codzienny wysiłek Tomasza Sztudera i jego
współpracowników gwarantują sukces firmy, który został potwierdzony przez władze województwa lubuskiego przyznaniem
firmie ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder s.c. Pław I-go miejsca w Pucharze AGROLIGA 2009.
          Pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę byłym, obecnym i przyszłym klientom, współpracującym z firmą
lekarzom weterynarii, ubojniom drobiu, dostawcom pasz i wylęgarniom drobiu.

          O tym, że bezpowrotnie minęły czasy małych lokalnych wylęgarni przekonuje nas
przykład dynamicznie rozwijającej się od ponad 10 lat firmy ZWD Tomasz i Andrzej Sztuder s.c.
w 100% kapitał polski. Wtajemniczeni wiedzą, że ich przygoda z wylęgarnią zaczęła się dużo
wcześniej, na początku lat dziewięćdziesiątych. Znajomi Tomasza i Andrzeja Sztuder mówią, że
o wylęgach wiedzą oni wszystko. Tomasz i Andrzej Sztuder jak mało kto znają najgłębsze tajniki
lężenia doskonałych piskląt. Atutem braci jest ich wykształcenie w zakresie nowoczesnego
zarządzania i marketingu. Zdobyta wiedza pomaga im niezwykle sprawnie kierować ogromną
firmą, w której co tydzień lężonych jest ponad milion piskląt brojlerowskich.Roczna produkcja
tego giganta na polskim rynku wyniesie w 2009 r. ponad 50 mln wylężonych piskląt. Biorąc pod
uwagę udział w produkcji krajowej, to znakomity wynik. W najbliższych planach jest budowa na
południu Polski piątego, największego i najbardziej nowoczesnego zakładu wylęgu drobiu w
Polsce.Swoją karierę bracia Sztuder rozpoczęli w dzisiaj już nieczynnym zakładzie w Krośnie
Odrzańskim. Obecnie produkcja piskląt prowadzona jest w czterech zakładach wylęgowych
pokrywających zasięgiem swojego działania znaczny obszar zachodniej Polski, są to: ZWD Pław,
ZWD Dzierżoniów, ZWD Wijewo oraz ZWD Drezdenko. W pierwszych trzech zakładach lężone są
wyłącznie pisklęta brojlerowskie:
ZWD Pław, rozpoczęcie produkcji w 1997 r.,
- całkowita modernizacja 2 lata temu,
ZWD Dzierżoniów, rozpoczęcie produkcji w 2001 r.,
- całkowita modernizacja rok temu,
ZWD Wijewo, rozpoczęcie produkcji w 2005 r.,
- całkowita modernizacja 4 lata temu.

ZAKŁAD WYLĘGU DROBIU - T.A. Sztuder s.c.
ul. Parkowa 4A, Pław, 66-615 DĄBIE
tel. (068) 383 25 14, fax. (068) 383 99 50
www.modernhatch.eu
Projekt i wykonanie
k.j.kuczynski@gmail.com